Home > Projects > Macheo Primary school program

Macheo Primary schoolprograma

Macheo is met o.a. steun van Stichting Benjamin begonnen met Outreach programma’s en een Schoolvoedsel Programma. In de outreach worden de mensen in sloppenwijken bezocht en krijgen counseling en begeleiding in het opzetten van eigen werkzaamheden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verstrekken van o.a. seed capital.  De schoolvoedselprogramma’s, welke sinds 2014 het Primary school programma heet, voorzien ca. 10.000 kinderen van lunch and 12.000 kinderen van pap. Een van de doelen is dat veel kinderen weer naar school komen.  Naast eten wordt er ook maandverband aan de oudere meisjes uitgedeeld, ondergoed aan de jongens en ontworming pillen voor alle leeftijden. Uit onderzoek bleek, dat niet alleen eten invloed had op de opkomst en resultaten, maar dat hiervoor een meer holistische aanpak nodig was. Hierdoor richt men zich nu ook op andere velden naast voedsel nl, psychologische hulp, gezondheid, kwaliteit onderwijs en sport en spel.  Hiervan wordt een  deel door Stichting Benjamin gesponsord
Meer informatie over dit project op: www.macheo.nl