Home > Projects > Maria Magdalena

Maria Magdalena sheltered workshops

Maria Magdalena Special School, is een school voor special onderwijs vanaf de kleuterklas tot een beroepsopleiding (handwerk). Alle studenten hebben een mentale handicap, soms in combinatie met een physieke handicap. De school heeft 100 inwonende studenten en momenteel 10 thuis wonende studenten. Het probleem in Kenia is dat na speciaal onderwijs er geen enkele doorstroom meer is, er is geen plaats waar de jong volwassene daarna naar toe kunnen. De maatschappij accepteert hen niet, en door een hoge werkloosheid in Kenia, zijn er weinig bedrijven die werk aanbieden. Vaak gaan zij terug naar hun familie, die hen niet willen, of ze eindigen op straat als de dorpsgek of worden misbruikt door criminelen en eindigen in de gevangenis of nog erger te worden vermoord. Momenteel is de Maria Magdalena school vol, de kinderen kunnen nergens heen en stromen daardoor niet door, waardoor er geen nieuwe kinderen kunnen toetreden. Dit betekent dat jonge kinderen thuis blijven en geen onderwijs krijgen.   Door het beginnen van de “overdekte workshops” , een plaats waar men leeft en werkt, zou dit probleem deels moeten worden opgelost. Het is iets wat nog niet in Kenia bestaat en dus een pilot project is. De 1e fase begin in januari 2014 met een huis voor 12 jong volwassenen die in een landbouwproject gaan werken en wonen en daar groenten gaan verbouwen, hiervoor zal  Stichting Benjaminde operationele kosten dragen. . In de toekomst is het plan dit verder uit te breiden naar verschillende “workshops” waar handarbeid wordt verricht in diverse vakgebieden een plaats biedende aan meer dan 200 jong volwassenen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.mariamagdalena.ac.ke of www.munyu.de