Home > Projects > Partage

Partage Tanzania

Partage (afkomstig van het Franse woord ‘partager’ wat ‘delen’ betekent) werd in 1990 opgericht door de Fransman Philippe Krijnen. Onder dit project valt ook het ‘Victoria program’,  een ontwikkelingsprogramma voor arme kinderen en de dorpen waar zij in wonen, volgens de leer van Maria Montessori. Zijn visie is dat weeskinderen niet in een kindertehuis geplaatst moeten worden maar zich beter ontwikkelen als zij in een gezinssituatie opgroeien. De voorkeur gaat hierbij uit naar eigen familie maar als die er niet (meer) is dan wordt een kind in een van de gezinnen in hun eigen dorp geplaatst. Het gezin krijgt daar een kleine financiële ondersteuning voor en ook kunnen zij gebruik maken van de medische faciliteiten die Partage heeft opgezet. Daarbij heeft Partage gezorgd dat er in de naaste omgeving  en in de dorpen zelf basisscholen en ambachtsscholen gebouwd zijn. Het ‘Victoria program’ omvat ondermeer de verbetering van gezondheid, het opvangen van weeskinderen, de scholing, het aanleggen van waterputten en het ondersteunen van vrouwen die een eigen bedrijfje willen starten (door middel van het zogenaamde micro krediet).

Op deze wijze heeft Philippe Krijnen al ruim 20.000 kinderen geholpen en hoopt dit nog lange tijd voort te kunnen zetten ondanks dat hij de gepensioneerde leeftijd inmiddels al lang voorbij is.

Sinds 2012 is Partage ook met een klein hotelschooltje begonnen, waarbij Benjamin ondersteuning biedt in de vorm van capaciteitsopbouw. Naast dit hotelschooltje runt Partage 4 scholen met beroepsopleidingen op het gebied van Landbouw, voor kinderen die niet verder konden leren dan de lagere school door een te laag resultaat bij het eindexamen, een vakschool voor metselen en meubel maken, een vakschool voor kleermaker en een vakschool gemixt voor alle bovengenoemde opleidingen en de hotel vakschool.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.partage-tanzania.de