Home > Projects > Watoto Wenye Nguvu

Kusitawi Village

Een kindertehuis wat net buiten Thika ligt en valt onder de Keniaanse NGO Watoto Wenye Nguvu.
WWN is, in samenwerking met de Amerikaanse stichting Children of Strength (is ook de betekenis van WWN) opgericht en heeft als doel het helpen van kinderen die verweesd zijn door Aids en het helpen van kansarme gezinnen in achtergebleven gebieden. Daarnaast voorzien zij een groot aantal kinderen, ca. vijfduizend,  van voedsel door middel van voedselprojecten op scholen uit de omgeving. Ook is er een sponsor programma voor ongeveer 340 kinderen en een “Next step” programma, voor de kinderen voor vervolgopleiding. De oprichting van het kindertehuis “Kusitawi Village” is destijds uit nood geboren en huisvest inmiddels 80 kinderen. In november 2009 is Stichting Benjamineen deel van de kinderen gaan sponsoren maar overleg met de Amerikaanse stichting heeft geresulteerd in een sponsoring vanaf 1 januari 2011 voor het volledige kindertehuis. Daarnaast is er door Stichting Benjaminaan dit project een koe geschonken, een tweetal brommers waardoor de maatschappelijk werkers die hier werken mobieler zijn en een groter aantal gezinnen per dag kan bezoeken en is er een veiligheidsmuur rondom het kindertehuis gebouwd. Naast het sponsoren van het kindertehuis, worden ook de kinderen die het tehuis verlaten nog gesponsord via beurzen om naar kostschool te gaan op middelbare scholen en/of een vervolg opleiding te doen op een beroepsopleiding of universiteit. In 2015 zullen er familie huizen worden gebouwd, zodat de kinderen meer individuele aandacht zullen krijgen, wat Stichting Benjamin erg belangrijk vindt.
De website bestaat vooralsnog uit de Amerikaanse site van de stichting Children of Strength.
Meer informatie over Watoto Wenye Nguvu op www.kilimambogo.org